27 Ocak 2008 Pazar

Özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar nedir?  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  3. 18 yaşını doldurmuş olmak,

  4. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suistimal, sehtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın, çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

  5. Kamu haklarından yasaklı olmamak,

  6. Görevin yapılmasına engel olabilecek vucüt ve akıl sağlığı ile özrü bulunmamak,

  7. 14. maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

1 yorum :

Yorum Gönder

Özel güvenlikçi susma..Fikrini söyle,tartış