17 Haziran 2009 Çarşamba

HALKBANK SERVİS GÖREVLİSİ VE BANKO GÖREVLİSİ ALIMI


T. HALK BANKASI A.Ş.
SERVİS GÖREVLİSİ VE BANKO GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI
Bankamızın İstanbul, Bursa, Antalya, Kocaeli ve Gaziantep Bölge
Koordinatörlüklerine bağlı Şubelerinde istihdam edilmek üzere; aşağıda belirtilen
şartları taşıyan adaylar arasından, mülakat yöntemiyle, Servis Görevlisi ve Banko
Görevlisi alınacaktır.
Mülakata aşağıdaki şartları taşıyan adaylar çağrılacaktır.
Servis Görevlisi ve Banko Görevlisi sözlü sınavına katılabilmek için;
1- Servis Görevlileri için;
· Bankamızca Anadolu Üniversitesi’ne 19.07.2008 tarihinde yaptırılan Servis
Görevlisi yazılı sınavında 70 ve üzeri puan almış ve daha önce mülakata
çağrılmamış olmak,
· 01.01.1980 ve sonrası doğumlu olmak,
· Üniversite ya da fakültelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden
veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki
eşitlerinden mezun olmak,
2- Banko Görevlileri için;
· Bankamızca Anadolu Üniversitesi’ne 19.07.2008 tarihinde yaptırılan Banko
Görevlisi yazılı sınavında 80 ve üzeri puan almış ve daha önce mülakata
çağrılmamış olmak,
· 01.01.1984 ve sonrası doğumlu olmak,
· En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
3- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5- 6 aydan fazla hapis cezası ile hükümlü bulunmamak,
6- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya sınav tarihinde en az 1 yıl
erteletmiş olduğunu belgelemek,
7- Sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya elverişli olduğunu
belgelemek, (Sağlık raporu giriş sınavını kazandıktan sonra verilebilir.)
8- Yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda; sicil, tutum ve davranışları ile
özgeçmişleri bakımından bankacılığa uygun bulunmak,
Gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar, 29 Haziran 2009 Pazartesi saat 17:00’a
kadar, Bankamız internet sitesi (www.halkbank.com.tr) üzerinden, başvuru formunu
doldurarak ve çalışmak istedikleri bölgeyi tercih ederek mülakata katılmak için
başvuru yapabileceklerdir. Çalışmak istediği bölge bölümünde (İstanbul, Bursa,
Antalya, Kocaeli, Gaziantep) sadece tek tercih yapılabilecektir. Adı geçen Bölge
Koordinatörlüklerine bağlı iller ekte belirtilmiştir. Başvurular sadece internet
aracılığıyla kabul edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
İnternet üzerinden yapılan başvurular; unvan ve tercihte bulunulan bölge bazında
ayrı ayrı en yüksek puandan başlayarak sıralanacak ve aşağıda belirtilen sayıda
aday (son adayla aynı puanı alan tüm adaylar) mülakata çağrılacaktır.
Bölgeler İstanbul Bursa Antalya Kocaeli Gaziantep
Servis Görevlisi 320 60 60 40 40
Banko Görevlisi 100 60 40 40 40
Toplam 420 120 100 80 80
Mülakata çağrılacak adaylar, Bankamız internet sitesinde (www.halkbank.com.tr)
3 Temmuz 2009 günü duyurulacaktır.
Adayların, mülakata katılabilmek için gerekli şartlara sahip oldukları, sözlü sınav
öncesi kendi beyanları dikkate alınarak değerlendirilecek, gerekli belgeler sözlü sınav
sırasında talep edilecektir.
Mülakata çağrılan adayların, mülakata gelirken yanlarında aşağıda belirtilen belgeleri
eksiksiz getirmeleri gerekmektedir. Mülakata katılma şartlarını taşımayan ve buna
ilişkin belgeleri sözlü sınav öncesi ibraz edemeyen adaylar mülakata alınmayacaktır.
1- Diplomanın aslı ve fotokopisi ya da noter veya ilgili öğretim kurumu tarafından
onaylanmış örneği,
2- Nüfus hüviyet cüzdanının aslı ve fotokopisi veya noter onaylı örneği,
3- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
4- Savcılıktan alınmış yeni tarihli Sabıka Kaydı Belgesi,
5- Askerliğini yaptığına veya en az 1 yıl ertelettiğine ilişkin belge.
Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adaylarla, Bölge tercihleri doğrultusunda
Bankaca uygun görülen il’de istihdam edilmek üzere iş sözleşmesi yapılacak olup,
başka bir il’e tayinleri hangi nedenle olursa olsun mümkün olmayacaktır. Ayrıca; işe
başlangıç öncesinde adaylardan, Bankadan istifaen ayrılmaları ya da iş
sözleşmesinin Bankaca feshi durumunda, eğitim giderleri ile Bankaca belirlenen
tazminat tutarını ödeyeceklerine dair Taahhütname alınacaktır. Adayların başvuru
yaparken bu hususları dikkate almaları gerekmekte olup, mülakata çağrılmaya hak
kazanan adaylar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.
BÖLGE ADI İL ADI
İSTANBUL BÖLGE KOORDİNATÖRLÜKLERİ İSTANBUL
ANTALYA
BURDUR ANTALYA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ISPARTA
BALIKESİR
BİLECİK
BURSA
ÇANAKKALE
BURSA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
KÜTAHYA
ADIYAMAN
GAZİANTEP
KAHRAMANMARAŞ
KİLİS
MALATYA
GAZİANTEP BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ŞANLIURFA
BARTIN
BOLU
DÜZCE
KARABÜK
KOCAELİ
SAKARYA
YALOVA
KOCAELİ BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ZONGULDAK

6 yorum :

Yorum Gönder

Özel güvenlikçi susma..Fikrini söyle,tartış