25 Eylül 2009 Cuma

BURSA BELEDİYESİ 100 ADET İTFAİYECİ ALIMI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15. , 16. ve 17 nci maddelerine bu yönetmeliğin 11 Nisan 2007 tarihinde yapılan değişikliklerine göre Başkanlığımızda münhal bulunan ve aşağıda  sınıfı, ünvanı, derecesi, adedi, KPSS taban puanı ve türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına personel alınacaktır.

Alım Yapılacak Personel Kadroları

S.NO

HİZMET SINIFI

KADRO ÜNVANI

KADRO DERECESİ

KADRO ADEDİ

CİNSİYETİ

ÖĞRENİM DURUMU

1

GİH

İTFAİYE ERİ

11

10

E - K


LİSE VEYA DENGİ OKUL  MEZUNU OLMAK2

GİH

İTFAİYE ERİ

10

80

E – K

3

GİH

İTFAİYE ERİ

8

10

E – K

MESLEK YÜKSEK OKULLARININ  İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAKTOPLAM                                                  100      E:Erkek   K:Kadın

ARANAN ŞARTLAR


1)      Türk Vatandaşı olmak,
2)      Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3)      Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4)  Son başvuru tarihi olan 30 Eylül 2009  tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
5)      Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydı ile itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
6)      Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den  fazla olan kısmı ile kilosu arasında(+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak.
7)      Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2008 yılı (KPSS) Kamu Personeli Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen puan türleri itibari ile 100 tam puan üzerinden ön lisans mezunu adaylarda KPSSP93  türünde en az   60, lise veya dengi okul mezunu adaylarda ise KPSSP94 türünde en az 60 puan almış olmak,
8)      G.İ.H. sınıfı 8. dereceli 10 adet İtfaiye Eri kadroları için Meslek Yüksek Okulu  İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği bölümünden, G.İ.H. sınıfı 11. derece 10 adet ve 10. derece 80 adet İtfaiye Eri kadrosu için Lise veya Dengi Okul  mezunu olmak,
9)      Herhangi bir Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışmış veya çalışıyor olmamak,
10)  Belediyemize başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak boş kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sınava çağrılacak olup, sınava çağırılan adayların listesi  http://www.bursa.bel.tr/ internet  sitesinde yayınlanacaktır. Sınava çağırılan adaylardan istenen belgelerden  kriterleri tutmadığı belirlenen adayların olması halinde sınava çağırılan aday sayısı boş kadro sayısının 3 katına tamamlanana kadar KPSS başarı puan sırasına göre aday çağırılmaya devam  edilecektir.BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:


BAŞVURU SÜRESİ :  23 Eylül 2009 Çarşamba günü başlayıp 30 Eylül 2009 Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecektir.
BAŞVURU ŞEKLİ : Başvurular http://www.bursa.bel.tr/. internet adresinden İtfaiye Eri İş Talep formu doldurularak yapılacaktır.
Süresi içinde ve internet ortamından yapılmayan müracaatlar geçersizdir.      SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAYLARIN AÇIKLANMASI  :

      KPSS başarı  puan sırasına göre sınava çağırılacak  adayların listesi ve müracaat edenlerin  
      tamamının KPSS başarı sırasına göre genel listesi 06 Ekim 2009 Salı günü http://www.bursa.bel.tr/  
      internet sitesinde  yayınlanacaktır.SINAVA ÇAĞIRILAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER


Sınava çağırılan adaylar 12 Ekim/ 16 Ekim tarihleri  arasında aşağıda belirtilen evrakları Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Cad. No:6/21 A Blok K:3 Acemler Osmangazi /BURSA adresinde Bursa Büyükşehir Belediyesi  İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Evrak tesliminde aynı yerde boy ve kilo tespiti kurumumuz görevlileri tarafından yapılacak olup, boy ve kilosu uygun olmayan adaylara sınava giriş belgesi verilmeyecektir.

1)      KPSS sınav  sonuç belgesi fotokopisi, (Belgenin aslı evrak tesliminde adayın yanında bulunacaktır)
2)      T.C.Kimlik numaralı nüfus cüzdan  fotokopisi
3)      Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
4)      Diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi
5)      Sabıka kaydı, askerlikle ilişiği olmadığı ve görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyan alınacaktır.


SINAVA GİRİŞ BELGESİ


Sınava çağırılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 12 - 16 Ekim 2009  tarihleri arasında İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü tarafından boy ve kilo tespiti yapıldıktan sonra evrak tesliminde verilecektir.Adaylar sınavda sınava giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı geçerli bir kimlik belgesini de yanında bulunduracaklardır.Ayrıca adayların yanlarında eşofman ve spor ayakkabısı bulundurmaları gerekmektedir.


SINAV YERİ VE SAATİ


Sınav 02 Kasım 2009 Pazartesi günü    Saat 09.00 da Bursa Büyükşehir Belediyesi AKOM (Afet Koordinasyon Merkezinde Küçük Balıklı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı No:195 Acemler Osmangazi /BURSA) adresinde sözlü ve ayrıca dayanıklılık sınavı yapılacaktır. Çağırılan adayların sınavları 02 Kasım 2009 Pazartesi günü bitirilemediği taktirde 03-04-05-06 Kasım  2009 tarihlerinde devam edilecektir


MÜLAKAT SINAV KONULARI


1)      Mesleki bilgi ve becerilerine yönelik sorular ve uygulamalar
2)      Genel Kültür

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:

İtfaiye Eri giriş sınavı sözlü ve dayanıklılık testi olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Adaylar bu sınava alfabetik soyadı sırasına göre alınacaktır. Sözlü ve  dayanıklılık sınavlarından ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.
Başarı notu; İtfaiye Eri giriş sınavı, sözlü ve dayanıklılık testi olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Sözlü ve dayanıklılık sınavlarından ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Bu değerlendirme (1), (2)  konu gruplarının her birinden ayrı ayrı sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınav ile dayanıklılık sınavı notunun aritmetik ortalaması alınmak suretiyle başarı notu belirlenir.
İtfaiye Eri giriş sınavında en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılan sıralamaya göre oluşturulan liste sınavın bitiş tarihini takip eden  iki gün içinde Başkanlıkta uygun yerlere asılarak ve Belediyemiz internet (http://www.bursa.bel.tr/)  adresinde duyurulur. Ayrıca, sınav sonucu sözlü ve uygulamalı sınava girip başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilir ve başarılı olan adaylardan atanmaları için gerekli olan belgeler istenilir. Sınavı kazananlar arasından atanacak boş kadro sayısı kadar asıl ve yarısı kadar yedek aday belirlenir. Asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine başarı sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır.
Tebligatta belirtilen süre içinde atamanın yapılabilmesi için gerekli belgeler ve işlemleri Belediyemiz İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne   teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

0 yorum :

Yorum Gönder

Özel güvenlikçi susma..Fikrini söyle,tartış