17 Mayıs 2009 Pazar

İZNİK BELEDİYESİ İTFAİYE ERİ ALIMI

657 sayılı D.M.K.’nun 48. maddesi (A) fıkrasındaki şartları ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15. maddesindeki İtfaiye Eri memurluğuna atanma şartlarına göre boş bulunan İtfaiye Eri kadrosuna sözlü sınav ile memur alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

1) 657 sayılı D.M.K.’nun 48. maddesi a fıkrası

2) Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15. maddesi( Erkekler en az 1.67, kadınlar en az 1.60 boyunda olmak ve boyun 1 m.den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak, lise mezunu olmak)

3) KPSS ( 2008 Kamu Personeli Seçme Sınavı)na girmiş, lise ve dengi okul mezunları için KPSS P94 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

4) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya tecilli olmak.

5) Sınav Tarihi olan 21/05/2009 tarihi İtibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak,

Belediyemize başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sınava çağırılacak olup, sınava çağırılan adayların listesi Belediyemiz ilan panosunda yayınlanacaktır.

ALIM YAPILACAK BOŞ KADRO:

SINIFI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

CİNSİYET

EĞİTİM DURUMU

GİH

İtfaiye Eri

11

1

K-E

Lise veya lise dengi okul mezunu

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvurular, 18.05.2009 günü saat 09.00 – 17.00 arası kabul edilecektir. Başvurular, İznik Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

1) Adaylar tarafından doldurulacak olan Başvuru formu ( Boş Başvuru formu örneği kurumdan temin edilecektir.)

2) 2008 KPSS sonuç belgesi (Aslı ibraz edilecektir.)

3) Sağlık kurulu raporu (İznik Devlet Hastanesinden Alınacaktır.)

4) Bir sağlık kurumundan boy ve kilo tespiti yaptırdığına dair onaylı belge

5) Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli sureti (T.C. Vatandaşlık no.su olan)

6) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti

7) İkametgâh ilmühaberi

8) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf ( 1 adedi Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

9) Sabıka kaydı olmadığına dair belge

10) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge aslı veya tasdikli sureti

SINAV YERİ ZAMANI:

Sınav İznik Belediye Başkanlığı Meclis toplantı salonunda 21.05.2009 Perşembe günü saat 10.oo’da sözlü sınav olarak yapılacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI:

T.C. Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 Sayılı DMK.nu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat

SINAV ŞEKLİ, DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE İLANI:

1) Sözlü sınavlar duyurulmuş olan yer ve saatte başlar ve geç gelenler alınmazlar.

2) Sözlü sınavda değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır, sözlü sınavda en az 70 puan almak şarttır.

3) Sınav sonuçları, başarı sırasına göre belediye ilan tahtasında ilan edilir ve kazananlara yazılı olarak bildirilir.

4) Başvuru sırasında istenilen belgeler eksik teslim edilirse, sınava çağrılmaz.

5) Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

6) Sınav komisyonu sınavı iptal edebilir ve durum sınava girecek adaylara bildirilir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

8 Mayıs 2009 Cuma

21.ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUCUNU ÖĞREN

21.nci Özel güvenlik sınav sonucunu TC.kimlik numaranızı yazarak öğrenebilirsiniz.TC Kimlik Numarası:

Temel Eğitim Sınav No:

Sınav Sonucunu Öğrenmek İçin, TC Kimlik Numaranızı YazınızTC Kimlik Numarası:Temel Eğitim Sınav No:21.ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

1-) Güvenlik kameralarında zoom yapılması ne anlama gelir?
a) Görüntü açısının değiştirilmesi
b) Görüntünün netlik ayarının yapılması
c) Görüntünün yakınlaştırılması / büyütülmesi
d) Görüntünün 90 derece döndürülmesi
e) Hepsi

2-) Aşağıdaki şahıslardan hangisi kontrol noktası görevlisi için özellikli şahıs sayılmaz?
a) Kaymakam b) Hâkim c) Savcı d) Gazeteci e) Vali

3-) Aşağıdakilerden hangisi İlkyardımın ABC ’sinde yer almaz?
a) Havayolu açıklığının değerlendirilmesi
b) Suni solunum
c) Dolaşımın değerlendirilmesi
d) Solunum değerlendirilmesi (Bak-dinle-hisset)
e) Hiçbiri

4-) Aşağıdakilerden hangisi copun tanımına uymaz?
a) Saldırı silahıdır
b) Savunma silahıdır
c) Püskürtme silahıdır
d) Dağıtma silahıdır
e) Hiçbiri

5-) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişi araca binerken
uyulması gereken kurallardan değildir?
a) Mümkün olduğu kadar bina girişine yaklaştırılmalıdır
b) Önemli kişi aracı çıkışın tam karşısında olmalıdır
c) Araçlar önemli kişiden hemen önce binilecek yere getirilmelidir
d) Önemli kişi araca binmeden korumalar koruma aracına binmemelidir
e) Araçlar çalışır vaziyette olmamalıdır

6-) Bir tesisin bir kısmı veya tümünde yaya veya araçlı olarak yapılan gözetim, denetim ve kontrol faaliyetine ne denir?
a) Nokta görevi
b) Devriye
c) Güvenlik kontrolü
d) Denetim
e) Hiçbiri

7-) Aşağıdakilerden hangileri zor kullanmanın unsurlarıdır?
I Sebepsiz olma
II Dengeli olma
III Zorunlu olma
IV Yasaya uygun olma
V Kuvvetli olma
a) Yalnız IV
b) I-II-III
c) II-III-IV
d) III-IV-V
e) Hepsi

Telsiz konuşmasında dikkat edilmesi gereken temel kurallardan yanlış olanı seçiniz
a) Mesajlar, mümkün olduğu kadar kısa, açık, anlaşılır cümlelerden oluşmalıdır
b) Anlaşılması zor isimler, alfabeye göre kolay anlaşılacak şekilde kelimeler ile kodlanır
c) Telsizin sesi fazla açılmamalı, kendi duyabileceği ses ayarında olmalıdır
d) Görev esnasında telsiz sürekli açık bulundurulmaz, ihtiyaç olduğunda açılır
e) Konuşmalarda çağrı, karşı tarafın kod numarası belirtilerek yapılır, isim, rütbe kullanılmaz

9-) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılmaması gereken davranışlardandır?
a) Devam eden olaya müdahale etmek
b) Sanık ve tanıkları belirlemek
c) Olay yerini şeritle çevirmek
d) Olay yeri kapalı alan ise kapıları kilitlemek
e) Tanık ve sanıkları bir arada tutmak

10-) Aşağıdakilerden hangisi hedef seçilen alıcısını öldürmek veya yaralamak amacı ile hazırlanmış bubi tuzaklı bombadır?
a) El bombası
b) Boru bombası
c) Gaz bombası
d) Kitap bomba
e) Alıcılı bomba

11-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonu üyesi değildir?

a) İl emniyet müdürlüğü yetkilisi
b) İl jandarma komutanlığı yetkilisi
c) İçişleri Bakanlığı yetkilisi
d) Sanayi odası başkanlığı yetkilisi
e) Ticaret odası başkanlığı yetkilisi

12-) Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişimin önündeki
engellerden biri değildir?
a) Anlayışlı olmak
b) Korkular
c) Ön kabuller
d) İsim takmak
e) Duyarsızlık

13-) Bir yanmanın olabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
a) Yanıcı maddenin oksijen ile birleşmesi gerekir
b) Yanıcı maddenin ısı ve oksijen ile birleşmesi sonucu kimyasal reaksiyon oluşturması gerekir
c) Oksijen ve ısının bir araya gelerek kimyasal reaksiyon oluşturması gerekir
d) Yanıcı madde ile ısının birleşmesi gerekir
e) Hiçbiri

14-) İstenilen bir bölgenin görüntüsünü video sinyaline çevirerek monitöre aktaran CCTV sistemindeki cihaz hangisidir?
a) Video kayıt cihazı
b) Multiplexer
c) Quad
d) Monitör
e) Kamera

15-) Enformasyon nedir?
a) Tek yönlü bilgi iletimi
b) İletişim türü
c) Kararsızlık
d) İletişimin temel becerisi
e) Sözlü İletişim

16-) Ülkenin genel asayiş ve güvenliğinden hangi makam sorumludur?
a) Başbakanlık
b) İçişleri Bakanlığı
c) Milli Eğitim Bakanlığı
d) Milli Savunma Bakanlığı
e) Maliye Bakanlığı

17-) Kanamanın ciddiyetini belirleyen faktör hangisidir?
a) Kanamanın hızı
b) Kanamanın olduğu bölge
c) Kanamanın miktarı
d) Kişinin fiziksel durumu ve yaşı
e) Hepsi

18-) Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş ve lideri olan insanların meydana getirdiği kümeye ……….. denir.
a) Kalabalık
b) Parti
c) Grup
d) Topluluk
e) Camia

19-) Korunan kişinin cephesi saat yönünde kaçı gösterir?
a) 12
b) 9
c) 6
d) 3
e) 8

20-) Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz?
I-Tutuklama II-Kimlik tespiti
III-Konut araması IV-Yakalama
V-Üst ve eşya araması VI-Kimlik sorma
a) I, III, V, VI
b) IV, V, VI
c) II, IV, VI
d) I, II, III
e) I, II, VI

21-) Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?

a) Belirgin bir şekilde titreme
b) Aşırı göz kırpma
c) Sürekli burnunu çekmek
d) Hareketlerindeki tutarsızlık
e) Hepsi

22-) ………….………….; şahısların üst aramalarında kesin bilgi almak amacıyla üretilmiş ve radyolojik ışın türü tarama yapan bir cihazdır.
a) Body Scanner
b) EDS
c) Tomografik sistem
d) Narkotik tanıma sistemi
e) Patlayıcı tanıma sistemi

23-) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görev yaparken dikkat edeceği hususlardan değildir?
a) Devriye görevleri üniformalı yapılır
b) Devriye görevleri en az iki kişiden oluşur
c) Devriye hizmeti belirli bir güzergâhta, çabuk adımlarla yapılır
d) Devriye giren çıkan kişileri gözlemler, şüpheli durumlara müdahale eder
e) Yürüyüşlerde ani dönüşler yapılarak, gözetlenip gözetlenmediğini kontrol eder

24-) Dumandan etkilenerek yetersiz soluk alan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Kusturulur
b) Yoğurt yedirilir
c) Yürütülür
d) Açık havaya çıkarılır
e) Limonlu su içirilir

25-) Makam ve takip arabası (veya konvoy) ziyaret edilecek yere yakınlaştıkça mevkideki durum hakkında konvoya devamlı bilgi veren hangisidir?
a) Koruma amiri
b) Öncü koruma
c) Protokol ekibi
d) Sürücüler
e) Ekip amiri

26-) Aşağıdakilerden hangisi topluluk içinde bulunan kişi tiplerinden değildir?
a) Provokatörler
b) Atılganlar
c) Konuşmacılar
d) Seyirciler
e) İhtiyatlılar

27-) İnsanların bilgi-sembol üreterek birbirlerine ilettikleri ve bu iletileri anlamaya, yorumlamaya çalıştıkları sürece ne ad verilir?
a) İletişim
b) Kaynak
c) Sözsüz iletişim
d) Sözlü iletişim
e) Kodlama

28-) Birden fazla kişinin yaralandığı kazalarda, ambulansla taşınmada ilk öncelik aşağıdaki yaralıların hangisidir?
a) Yürüyebilenler
b) Bağıranlar
c) Yaşam belirtisi olmayanlar
d) Solunum güçlüğü olanlar
e) Kırık ve çıkık yarası bulunanlar

29-) Arama en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?

a) Kişinin dokunulmazlığı
b) Özel hayatın gizliliği
c) Hak arama hürriyeti
d) Konut hakkı
e) Kişi hürriyeti ve güvenliği

30-) Aşağıdakilerden hangisi bina ve tesislerde tanıtma kartlarının kullanım amaçlarındandır?
a) Çalışma alanları ile arındırılmış alanlara girişlerin kontrol altına alınabilmesi
b) Alanlara giriş-çıkışların yetkilendirilmesi
c) Binada bulunan kişilerin tespit edilebilmesi
d) Ziyaretçilerin alan içinde güvenli dolaşımının sağlanması
e) Hepsi

31-) Kuruluş sınırları içerisinde görev sırasında ele geçen ve sahibi bilinmeyen herhangi bir eşyanın (çanta, cüzdan, cep telefonu vb) tespiti için tanzim edilen tutanak aşağıdakilerden hangisidir?
a) Değer tespit tutanağı

b) Buluntu eşya tutanağı
c) İfade tutanağı
d) Müracaat tutanağı
e) Teslim tutanağı

32-) Aşağıdakilerden hangisi insan vücudunu oluşturan sistemlerden değildir?
a) Hareket sistemi
b) Dolaşım sistemi
c) Konuşma sistemi
d) Sinir sistemi
e) Sindirim sistemi

33-) Güvenlik görevlisinin soğukkanlılığını kaybetmeden, duygularının esiri olmadan ve ortamdaki gerilimden etkilenmeden hareket etmesi onun hangi özelliğidir?
a) Profesyonelliği
b) Cesareti
c) Gösterişi
d) Tecrübesi
e) İnisiyatif kullanması

34-) Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personelinden değildir?
a) Koruma amiri
b) VIP/Koruma aracı sürücüleri
c) Ekip amiri
d) Özel kalem müdürü
e) Ekip memuru

35-) Özel güvenlik görevlisi hangisinde güzergâh boyu görevli sayılır?
a) İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibinde
b) Para ve değerli eşya takibinde
c) Cenaze töreninde
d) Kişi korumada
e) Hepsi

36-) Ateşle temas etmesi durumunda kapalı yerlerde buharlaşınca patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?
a) Benzin
b) Mazot
c) Gaz yağı
d) Karpit
e) Fuel Oil

37-) Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir?
a) Değişmez
b) Değiştirilemez
c) Tasnif edilemez
d) Benzemez
e) Tasnif edilebilir

38-) Aşağıdakilerden hangisi mektup bombalarda dikkat edilmesi gereken özelliklerdendir?
a) Katlanmaz özelliğin olması
b) Aşırı pul yapıştırılması
c) Üzerinde yağ lekesi olması
d) Aynı ebattaki mektuptan kalın olması
e) Hepsi
39-) Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişiye yapılması gereken doğru bir davranıştır?
a) Zorla aranır
b) İçeri alınır
c) Sadece eşyaları aranır
d) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez
e) Hiçbiri

40-) Korunan kişinin bir yerden başka bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu, saldırıya açık riskli noktalara “boğma noktaları” denir. Aşağıdakilerden hangisi boğma noktası değildir?

a) Yol çalışmalarının olduğu yerler
b) Yüksek hız yapmaya müsait yollar
c) Hemzemin geçitler
d) Kavşaklar
e) İniş-biniş noktaları


41-) Bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlama sürecine ne ad verilir?
a) Sempati
b) Beden dili
c) Yardım etme
d) Empati
e) Rehberlik
42-) Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonunu tam olarak tarif etmektedir?

a) Yaralı sandalyeye dik oturtulur
b) Yaralı yere sırt üstü yatırılır, ayakları 20-30 derece kaldırılır, üstü örtülerek ısıtılır
c) Yaralı yüz üstü yere yatırılır
d) Hastanın kolları yukarı kaldırılır
e) Yaralı yarı oturur pozisyona getirilir

43-) Uyuşturucu kullanım nedenleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bir gruba aidiyetlik duygusu
b) Uyuşturucu kullanmanın çok heyecanlı ve cesaret isteyen bir şey olarak görülmesi
c) Etkisinin merak edilmesi
d) Aile içi geçimsizlikler ve kendilerine kötü davranılması
e) Hepsi

44-) Aşağıdaki yangınların hangisinde söndürücü olarak köpük kullanılmaz?
a) Orman yangınları
b) Hava alanları, uçak hangarları
c) Akaryakıt depolama yerleri ve dolum tesisleri
d) Boya, vernik atölyeleri ve depolarda
e) Hiçbiri

45-) Mıknatıs, hoparlör vb. manyetik alanlardan uzak tutulması gereken maddi delil aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kağıt para
b) Kan
c) Disket
d) Boş kovan
e) Kıl
46-) Aşağıdakilerden hangisi metale duyarlı el detektörlerinin kullanılmasında dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
a) Islak zemine bırakılmamalıdır
b) El detektörü incelenen bölgeye bir metre mesafeden paralel tutulmalıdır
c) Başka amaçla kullanılmamalıdır
d) Metal zemine bırakılmamalıdır
e) İnsanın baş kısmına tutulmamalıdır

47-) Patlayıcı maddenin istenilen zaman, şekil ve yerde patlatılmasını sağlamak amacıyla bir kısım unsurların birleştirilmesi ile hazırlanan kurgu ve düzeneklere…………..denir.
a) Elektrikli başlatıcı
b) Patlayıcı madde
c) Bomba
d) Paket bombalar
e) Şüpheli paket

48-) Bir işi yapmak için içimizde duyduğumuz güçlü isteğe ne ad verilir?
a) Dürtü
b) İçgüdü
c) Empati
d) Sempati
e) Motivasyon

49-) Aşağıdakilerden hangisi, yabancı maddelerin ve istenmeyen kişilerin girişini engelleyecek fiziki güvenlik sistemlerinden değildir?
a) Duvarlar, beton engeller
b) Tel örgüler
c) Bariyerler
d) Kartlı geçiş sistemleri
e) Kilit sistemleri

50-) Bilinci kaybolan kişiye ilk olarak yapılması gereken müdahale aşağıdakilerden hangisidir?
a) Soluk yolunu açmak
b) Kalp masajı yapmak
c) Suni solunum yapmak
d) Suni solunum ve kalp masajı yapmak
e) Kolonya koklatmak


51-) Aşağıdakilerden hangisi çember düzeninin kullanıldığı yerlerden değildir?
a) Bir şahsın korunmasında
b) Her yönden gelen tehlikelere karşı tedbir alınmasında
c) Topluluk içerisinden şahsı almak için
d) Değerli bir malzemenin korunmasında
e) Hiçbiri

52-) Öncü ekibin görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Korunan kişinin gideceği mevki hakkında ön güvenlik hazırlıklarını yapar
b) Öncü ekip korunan kişinin ziyaretinden önce her mevkiin fiziksel tetkikini yapar
c) Öncü ekip tüm güvenlik hazırlıklarının alınması ve uygulanmasından sorumludur
d) Korunan kişinin eşyalarını önceden götürür
e) Hiçbiri

53-) Bir özel güvenlik görevlisi İş Kanununa göre haftada ortalama kaç saat çalıştırılabilir?
a) 45
b) 60
c) 90
d) 100
e) 150


54-) Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
a) İşkence
b) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
c) Amirin emrine muhalefet
d) Görevi ihmal
e) Görevini yaptığından suç oluşmamıştır

55-) Aşağıdaki maddelerden hangisi merkezi sinir sistemini “uyaranlar” sınıfındandır?
a) Morfin
b) Esrar
c) Afyon
d) Eroin
e) Ecstasy

56-) Aşağıdakilerden hangisi bombanın yardımcı unsurlarından değildir?
a) Patlayıcı madde
b) Bant
c) Dış kap
d) Kablo
e) Parça etkisi için kullanılan malzeme

57-) Olay yeri incelemenin en önemli amacı;…………-…………-………… arasındaki üçgeni (ilişkiyi) kuracak maddi delilleri ortaya çıkarmaktır.
a) Polis-Hakim-Savcı
b) Sanık-Polis-Olay yeri
c) Olay-Fail-Mağdur
d) Mağdur-Olay yeri-Fail
e) Mağdur-Olay yeri-Maktul

58-) Kaynaktan gelen iletiye alıcının tepkisine ne ad verilir?
a) Gürültü

b) Kodlama
c) Geri bildirim(Feed Back)
d) Kaynak
e) Empati

59-) Aşağıdakilerden hangisi kart kontrollü geçiş sistemidir?

a) X-Ray cihazı
b) Proximity okuyucular
c) Metal algılama dedektörü
d) Bomba algılama cihazı
e) Kapı tipi metal algılama dedektörü

60-) Havaalanındaki kontrol noktası görevlisi silah taşıma ruhsatı bulunan yolcuların uçağa biniş için geçişlerinde yapacağı uygun davranış aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ruhsattaki kayıtla silahı karşılaştırır
b) Silahı şarjöründen arındırtır
c) Silahını, inişte iade edilmek üzere makbuz karşılığı alır
d) Silahı tutanakla birlikte uçak yetkilisine teslim eder
e) Hepsi

wwww.ozelguvenliktr.com sitesi
61-) Aşağıdakilerin hangisi atardamar kanamasının özelliklerindedir?

a) Yavaş ve koyu kırmızı renkte akar
b) Yavaş ve açık kırmızı renkte akar
c) Fışkırır tarzda ve açık kırmızı renkte akar
d) Fışkırır tarzda ve koyu kırmızı renkte akar
e) Kendiliğinden durur

62-) 5188 sayılı yasa ile kişinin vücudu ve hayatı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacı ile özel güvenlik görevlilerince …………. yapılır.
a) Önleme amaçlı yakalama
b) Zor kullanma
c) İfade alma
d) El koyma
e) Zaptetme

63-) Devriye hizmetleri hangi amaçla yapılmaz?
a) Kişi ve tesisin can ve mal güvenliği sağlamak için
b) Tesise alınan bir malzemenin taşınması için
c) Giriş ve çıkışın kontrolü için
d) Aranan şahısları bulmak ve yakalamak için
e) Çevre emniyeti için

64-) Aşağıdakilerden hangisi ilk ekip olabilir?
a) Çevik kuvvet ekibi
b) Karakol ekibi
c) Asayiş devriye ekibi
d) Özel güvenlik ekibi
e) Hepsi

65-) Hukuka aykırı arama………………………ve ele geçirilenler……………….
a) geçerlidir - delil olur
b) hakim onayına sunulur – delil olur
c) tekrarlanır – hayır kurumuna verilir
d) suçtur – muhakemede kullanılamaz
e) adli aramadır – delildir

66-) Haşhaşın ekim izinleri, işlenmesi, toplatılması gibi konular aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?
a) Emniyet Genel Müdürlüğü
b) Toprak Mahsulleri Ofisi
c) Jandarma Genel Komutanlığı
d) Milli Güvenlik Kurulu
e) Hepsi

67-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede genel prensiplerden değildir?
a) İkna edici ve inandırıcı olma
b) İnisiyatif kullanma
c) Profesyonel olma
d) Saldırganlık
e) Caydırıcılık

68-) Özel güvenliğin amacı; kamu güvenliğini ……………. mahiyettedir.
a) Tamamlayıcı
b) Belirleyici
c) Eksik
d) Artan
e) Hiçbiri
69-) VİP ‘in araçla gideceği güzergâhı üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz olarak giyinmiş kişiler
b) Okunamayacak derecede silinmiş ya da değiştirildiği bariz plakalı araçlar
c) Arıza yapmış araçlar
d) Yol üzerinde yapılan yol çalışmaları
e) Hepsi

70-) Pan-Tilt ne için kullanılır?
a) Hareket algılamak için kullanılır
b) Kartlı geçiş için kullanılır
c) Kameraya hem yatay hem de dikey hareket vermek için kullanılır
d) Birden fazla kameradan gelen görüntüyü bir monitörde birleştirmek için kullanılır
e) Görüntüyü netleştirmek için kullanılır


71-) İlk yardım uygulamasında olay yerini değerlendirmenin amacı nedir?
a) Olay yerinde tekrar kaza olma riskini ortadan kaldırmak
b) Olay yerindeki hasta/yaralı sayısını belirlemek
c) Olay yerindeki hasta/yaralı türlerini belirlemek
d) Yapılacak müdahaleleri planlamak
e) Hepsi

72-)Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından değildir?

a) Rüzgârın yönü hesaba katılmalıdır
b) İnsan vücuduna doğru atılmamalıdır
c) Mutlaka el ile atılmalıdır
d) Belirli emir ve taktik doğrultusunda kullanılmalıdır
e) Kapalı ve açık yerlere uygun oranda kullanılmalıdır

73-) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişi aracının özelliklerinden değildir?
a) Motoru güçlü olmalıdır
b) Ülkenin yol ve iklim şartlarına uygun olmalıdır
c) Çarpışmalara karşı dayanıklı olmalıdır
d) İki kapılı olmalıdır
e) Zırhlı olmalıdır

74-) Kişinin özgürlüğünün kolluk tarafından hakim kararı olmadan geçici olarak sınırlandırılmasına ne denir?

a) Arama

b) Yakalama
c) Hüküm giydirme
d) İfade alma
e) Tutuklama

75-) Günlük yaşamda karşılaşılan engeller ve zorlamalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik, huzursuzluk hali aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Stres
b) Motivasyon
c) Empati
d) İletişim
e) Gürültü
76-) Manyetik ortam oluşturarak kişilerin üzerindeki metal cisimlerin varlıklarını tespit etmeye yarayan cihazlara ne ad verilir?
a) Hareket detektörleri
b) Metal detektörler
c) Mikro dalga hareket detektörleri
d) Kızıl ötesi (PIR) hareket detektörü
e) X- Ray cihazı

77-)Aşağıdakilerden hangisi özel güven-lik devriyesinin görevlerinden değildir?
a) Adli görevler
b) Koruyucu görevler
c) Dış görevler
d) Önleyici görevler
e) Yardımcı görevler

78-) Kimyasal madde yanıklarında en etkin ilkyardım uygulaması hangisidir?
a) Kimyasal maddeyle temas eden bölge suyla yıkanır
b) Yanan bölgeye yoğurt sürülür
c) Hasta / yaralının hiçbir şey yapılmadan hastaneye götürülür
d) Elbiseler kesinlikle çıkarılmaz
e) Hepsi

79-) Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olaylardaki eylem biçimlerindendir?
a) Hakaret
b) Yaygın propaganda yapmak
c) Eyleme geçiş
d) Heyecanı arttırmak
e) Hepsi

80-) Aşağıdakilerden hangisi hukuka aykırı bir aramadır?
a) Suçüstü halinde orantılı arama
b) Stadyum girişinde arama
c) Hava alanına girişte arama
d) Makul şüphe yokken arama
e) Darphanede çalışanların aranması

81-) Dinlerken söylenenler içinde bize yönelik bir eleştiri ya da saldırı olup olmadığını araştırmak, hangi dinleme şeklidir?
a) Savunmada dinleme
b) Nezaketten dinleme
c) Yaltaklanmacı dinleme
d) Denetçi dinleme
e) Seçerek dinleme

82-) Deprem sırasında asansörde bulunuluyorsa ne yapılamalıdır?
a) Asansörü en alt kata indirmeliyiz
b) Asansörü an üst kata çıkarmalıyız
c) Asansörden çıkmamalıyız ve beklemeliyiz
d) Asansörü durdurmalı ve en seri şekilde terk etmeliyiz
e) Hiçbiri
83-) Olay yerinde bulunan kan lekelerinin incelenmesinden hangi sonuç çıkarılamaz?
a) Kanın insana mı yoksa hayvana mı ait olduğu
b) Yaralının kan grubunu
c) Vücudun neresinin kanadığı
d) Kanın yaralıya mı, şüpheliye mi ait olduğu
e) Hepsi

84-) Devriye görevi için en az kaç ÖGG bulunmalıdır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

85-) Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin dört aşamasından değildir?
a) Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırılabileceği bir güzergâh seçimi
b) Muhtemel tehlikenin varlığı
c) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak
d) Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek
e) Saldırganı yakalamak ve tutuklamak

86-) “Çok aşırı heyecan durumunda korkuyla beraber ortaya çıkan ve insanların düşünmeden ani hareket ederek bulundukları durumdan biran önce kurtulmaya çalıştıkları davranış şekline …… denir”.
a) Tehdit
b) Tesir
c) Panik
d) Heyecan
e) Korku

87-) Aşağıda belirtilen teçhizatlardan hangisi devriye görevlisinin standart teçhizatlarından değildir?
a) El telsizi
b) El feneri
c) Not defteri ve kalem
d) Cep telefonu
e) Kelepçe

88-) Özel güvenlik görevlisi hangisini yapmaya yetkili değildir?
a) CMK ‘nın ilgili maddesine göre yakalama
b) Olay yerindeki delilleri toplama
c) Şüpheli görülen birine kimlik sorma
d) Gerektiğinde orantılı zor kullanma
e) Terk edilmiş eşyayı emanete alma

89-) Herhangi bir suç şüphesi bulunmadığı halde, suç işlediği zannı ile bir kimsenin üzerini arayan özel güvenlik görevlisi için en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Haksız arama suçunu işlemiştir
b) 5188 Sayılı Yasaya göre para cezasını gerektiren bir davranıştır
c) Önleme görevini yerine getirmiştir
d) Üzeri aranan, şikâyetçi değilse sorun yoktur
e) Görevi kötüye kullanma suçunu işlemiştir

90-) İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine ne denir?
a) Bilinç
b) Katılım
c) Ego
d) Uyarılma
e) Davranış
91-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede güvenlik görevlisinin uygulayacağı genel ilkelerden değildir?

a) İkna edici ve inandırıcı olma
b) Diyalog kurma
c) Sempatik olma
d) Provokasyona gelmeme
e) Hiçbiri

92-) Aşağıdakilerden hangisi ÖGG’nin görevi esnasında faili olabileceği suçlardan değildir?
a) Görevi kötüye kullanma
b) İşkence
c) Haksız üst arama
d) Hürriyeti tehdit
e) Trafik suçu

93-) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişilere karşı düzenlenmiş suikast girişimlerinden değildir?
a) A.B.D Başkanı Kenedy suikastı
b) 10. Cumhur Başkanı Necdet SEZER suikastı
c) 8. Cumhur Başkanı Turgut ÖZAL suikastı
d) Gazeteci Uğur MUMCU suikastı
e) Papa Jean Paul suikastı

94-) Özel güvenlik görevlileri yetkilerini nerelerde kullanabilirler?
a) Görevli oldukları sürede ve görev alanlarında
b) Kırsal alanlarda
c) Polisin olmadığı her yerde
d) Güvenlik görevlisi oldukları zaman her yerde
e) Hepsi

95-) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddenin özelliklerinden değildir?

a) Sinir sistemi üzerinde etki etmesi
b) Kişinin akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozması
c) Fert ve toplum içerisinde iktisadi ve sosyal çöküntü meydana getirmesi
d) Alışkanlık ve bağımlılık yapmaması
e) Hiçbiri

96-) Aşağıdakilerden hangisi dinlemeyi engelleyen tutum ve davranışlardandır?
a) Kendi söyleyeceklerimize hazırlanmak
b) Karşımızdaki konuşurken hayal kurmak
c) İşimize gelmediğinde konuyu değiştirmek
d) Söylenenleri filtreden geçirmek
e) Hepsi

97-) X-RAY cihazı ile kontrollerde röntgen ışınlarını emerek görüntü yorumlanmasında netlik göstermeyen madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kurşun ve plastik maddelerle kaplanmış nesneler
b) Deri ile kaplanmış nesneler
c) Tahta kutu içerisine konmuş nesneler
d) Nemli bezlere sarılmış nesneler
e) Branda ile ambalajlanmış nesneler

98-) Aşağıdakilerden hangisi adli aramanın amaçlarından değildir?
a) Suça ait iz bulmak
b) Suça ait delil bulmak
c) Suçun işlenmesini engellemek
d) Suç failini yakalamak
e) Suça ait delilleri toplamak


99-) Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması nasıl bir iletişim tekniğidir?
a) Kişiler arası iletişim
b) Kişi içi iletişim
c) Örgüt-içi iletişim
d) Kitle iletişimi
e) Grup iletişimi

100-) Aşağıdakilerden hangisi bir eylem başlatma şekillerinden değildir?
a) Bazı maddeleri fırlatmak
b) Sözlü ve yazılı tahrik
c) Küfür ve hakaret
d) Kişileri sakinleştirmek
e) Silah ve patlayıcı madde kullanmak
SİLAH SORULARI

1-) Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini ne sağlar?
a) Namlu
b) Horoz
c) İcra yayı
d) Gez
e) Tetik
2-) Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?

a) Namlu
b) Tetik
c) Horoz
d) Emniyet mandalı
e) Hiçbiri

3-) Kimyasal silahları parça tesirli silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kesici ve ezici olması
b) Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı olması
c) Ateşli silah olması
d) Yok edici olması
e) Delici olması

4-) Aşağıdakilerden hangisi fişek parçalarından değildir?
a) Tırnak
b) Barut
c) Kapsül
d) Çekirdek
e) Kovan

5-) Taşıma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir?
a) 20 yaş - 3 yıl
b) 18 yaş -5 yıl
c) 23 yaş - 5 yıl
d) 21 yaş - 6 yıl
e) 21 yaş - 5 yıl

6-) Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?
a) Kabza
b) Namlu
c) Sürgü
d) Harbi
e) Horoz

7-) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?

a) Alev gizleyen
b) Namlu
c) Gez- arpacık
d) Sürgü
e) Şarjör

Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ….. derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65

9-) İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kovan
b) Barut
c) Çekirdek
d) Mermi
e) Kapsül

10-) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setlerin sağladığı faydalardan biri değildir?
a) Çekirdeğe kendi ekseni etrafında dönüş verir
b) Çekirdeğin takla atarak gitmesini sağlar
c) Çekirdeğin havayı delerek gitmesini sağlar
d) Çekirdeğin delme gücünü arttırır
e) Çekirdeğin tahrip gücünü arttırır

11-) Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?
a) Çıkarıcı yıldızı
b) Top yuvaları
c) Tırnak

d) Horoz örsü
e) Top kilidi

12-) Aşağıdakilerden hangisi nişan hattını oluşturan öğelerden biri değildir?
a) Göz
b) Alev gizleyen
c) Gez
d) Hedef
e) Arpacık
13-) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir?
a) Yiv
b) Set
c) Rampa
d) Hazne
e) Hiçbiri

14-) Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?
a) Yiv
b) Hazne
c) Çap
d) Set
e) Rayyür


15-) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……., atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de …..……. denir.
a) Fişek yatağı-namlu
b) Namlu –hazne
c) Fişek yatağı- hazne
d) Hazne-şarjör
e) Rampa-fişek yatağı

16-) Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?
a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Sivil silahlar
d) Hafif ateşli silahlar
e) Harp silahları

17-) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?
a) Parça tesirli olması
b) Sinir sistemini etkilemesi
c) Yakıcı olması
d) Boğucu olması
e) Göz yaşartıcı olması

18-) Kapsamlı bakım için hangisi doğrudur?
a) Periyodik olarak yapılan bakımdır
b) Bütün parçaların boyanması işlemidir
c) Her zaman yapılan bakımdır
d) Elinde silahı bulunduran herkes bu bakımı yapabilir
e) Bir silahçı tarafından yapılması gereken bakımdır gerekli görülen parçalar değiştirilir

19-) Kısa namlulu silahlar hangi tip silahlardır?
a) Ağır ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Hafif ateşli silahlar
d) Kimyasal silahlar
e) Biyolojik silahlar

20-) Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır
b) Takma işleminin genel kuralı yoktur
c) Önce şarjör takılır
d) Takma işlemi, sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak sıra ile yapılır
e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir

21-)- Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?

a) Kabza
b) Gövde
c) El kundağı
d) Şarjör yuvası
e) Tutma kolu

22-) Ateşli silahlarda çap neye denir?
a) Karşılıklı iki yiv arasındaki mesafe
b) Karışlıklı iki set arasındaki mesafe
c) Fişek yatağının genişliğine
d) Namlu ağzının genişliğine
e) Namlunun dış çevresi

23-) Aşağıdakilerden hangisi silahların sınıflandırmaları arasında yer almaz?
a)Ateşli silahlar
b)Ateşsiz silahlar
c)Kimyasal silahlar
d)Manyetik silahlar
e)Biyolojik silahlar

24-) Namlu içerisindeki helezon şeklindeki girinti ve çıkıntılara ne denir?
a) Çap
b) Fişek yatağı
c) Kasis
d) Mermi yolu
e) Yiv-set

25-) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından değildir?
a) Şarjör tüpü
b) Gerdel
c) Kapsül
d) Şarjör yayı
e) Şarjör kapak kilidi

SINAV CEVAP ANAHTARI BURADA

SINAV SONUÇLARINI BURADAN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ...

2 Mayıs 2009 Cumartesi

NEVŞEHİR BELEDİYESİ 25 ADET İTFAİYECİ ALIMI


Nevşehir Belediyesi yaptığı ilan ile Belediyeye yeni 25 adet itfaiye eri alımı yapacağını duyurmuştur.İsteklilerin aşağıda yazılı başvuru şartlarını inceleyerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir.


ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR :

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADETİ

CİNSİYET

ÖĞRENİM DURUMU

KPSS PUANI

GİH

İtfaiye Eri

7

8

E-K

Lisans (Fakülte-Yüksekokul)

70

GİH

İtfaiye Eri

8-9-10

17

E-K

Önlisans

70

Toplam : 25 adet İtfaiye Eri

ARANAN BAŞVURU ŞARTLARI

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1- Türk Vatandaşı olmak,

2- Kamu Haklarından mahrum bulunmamak.

3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Son başvuru tarihi olan18.05.2009 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

5- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan öğrenim durumuna uygun KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2008 sınavlarına girmiş, 70 ve üzeri puanı almış olmak.

6- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

7- İtfaiye Yönetmeliğinin 15. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen “Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak.” şartlarına uygun olmak.

8- Kalıcı ve bulaşıcı hastalığı olmamak, İtfaiye Eri görevini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bir özrü bulunmamak,

9- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmış olmamak,

10- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışmış veya çalışıyor olmamak,

11- Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.

12-Görevini devamlı yapmasına engel olacak bir durumu bulunmamak,

Belediyemize başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılan adayların listesi Başkanlığımız (www.nevsehir.bel.tr) internet sitesinden yayınlanacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- T.C. Vatandaşlık nolu Nüfus cüzdan sureti(onaylı)

2- Öğrenim durumunu gösterir belgenin sureti (onaylı)

3- Son üç ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, (1 adeti başvuru formuna yapıştırılacak.)

4- KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti

5- Başvuru formu ( Nevşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden temin edilecektir)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Başvurular 15.05.2009 tarihinde başlayıp18.05.2009 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular Üstad Necip Fazıl Bulvarı (Gülşehir kavşağı-Avanos kavşağı arası çevre yolu üzeri) adresinde bulunan Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasında oluşturulan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü irtibat bürosuna yukarıda belirtilen başvuru belgeleri ile şahsen yapılacak olup, posta ve e-mail (internet)üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerle yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

SINAV KONULARI:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

—Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

—657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

—Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat,

—Genel kültür.

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:

1-İtfaiye Eri giriş sınavı (kurum sınavı), dayanıklılık testi ve sözlü mülakat şeklinde 2 aşamalı olarak yapılacaktır.

2-Sözlü sınavda değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

3-Memuriyete girişe esas teşkil edecek sınav sonucu; kurum sınavı başarı puanının %50’si ile KPSS puanının %50’si alınmak suretiyle belirlenir. Kurum sınavı başarı puanı sözlü mülakat sınavı ve dayanıklılık testi sınavı notunun aritmetik ortalamasına göre tespit edilir.

4-En yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asil ve kadro sayısının yarısı kadar (yarımlar tama iblağ olunur) yedek aday sınavı kazanmış sayılır.

5-Sınav sonuçları, sınavın bitiş tarihini takip eden 2 gün içinde liste halinde başarı sırasına göre Belediyede ve kurumun internet sitesinde ilan edilir ve kazananlara yazılı olarak bildirilir.

6-Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

SINAV YERİ VE SAATİ, SINAVA GİRİŞ

Sözlü Sınav ve dayanıklılık testi, Nevşehir Belediye Başkanlığının Üstad Necip Fazıl Bulvarı (Gülşehir kavşağı-Avanos kavşağı arası çevre yolu üzeri) adresinde bulunan İtfaiye Müdürlüğü Binasında 26.05.2009 tarihi saat 10.00 da başlayacaktır.

Belediyemize başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak kadronun 3 katı aday sınava çağrılacak olup sınava çağrılacak olan itfaiye eri adaylarının listesi belediyemiz internet sitesinde ve belediyemiz ilan tahtasında yayınlanacaktır. Sınava katılmayan veya hak kazanamayan müracaat sahiplerine her hangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınav giriş belgeleri 26.05.2009 tarih ve saat 09.30 a kadar belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden temin edilecektir. Adaylar sınavda nufüs cüzdanları veya yerine geçecek geçerli kimlik belgeleri ile sınav giriş belgesini yanlarında bulunduracaklardır.

Sınav sonuçları (www.nevsehir.bel.tr) adresinden duyurulacak ve kazanan adaylara atama için gerekli belgeler ve işlemler yazılı olarak bildirilecektir.


GİRESUN BELEDİYESİ 47 ADET İTFAİYE ERİ ALIMISeçim Sonrası icraatlarına başlayan Belediyelerden Giresun Belediyesi Yaptığı ilanla 47 adet itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu.Bu imkan giresunda bulunan işsizler için umut oldu.Devlet memurluğuna ilk defa atanacak olanlar için Kpss sınav puanına göre alımı yapılacak olan alım sınavı için şimdiden tüm adaylara başarılar dileriz.ATAMA YAPILACAK KADROLAR İLE ARANILAN NİTELİK:

SINIFI

UNVANI

KADRO

DRC.

ADETİ

CİNSİYETİ

KPSS PUAN TÜRÜ

EĞİTİM DURUMU

GİH

İTFAİYE ERİ

10

10

E/K

KPSS P94

Lise ve dengi okul mezunu en az C sınıfı sürücü belgesi

GİH

İTFAİYE ERİ

10

15

E/K

KPSS P94

Lise ve dengi okul mezunu

GİH

İTFAİYE ERİ

10

10

E/K

KPSS P93

2 yıl süreli yüksekokul mezunu

GİH

İTFAİYE ERİ

10

8

E/K

KPSS P3

4 yıl süreli yüksekokul mezunu

GİH

İTFAİYE ERİ

7

4

E/K

KPSS P3

4 yıl süreli yüksekokul mezunu

ARANILAN ŞARTLAR

1-Genel şartlar:

a-Türk Vatandaşı olmak.

b-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c-Türk Ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,irtikap,rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d-Erkek veya kadın olmak.(E/K)

e-Askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge.(Askerliğini yapmış veya tecilli olmak.)

2- Özel şartlar:

Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15.maddesinde belirtilen yazılı şartları taşımak.

a-En az lise dengi okul mezunu olmak.

b-Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.

c-Kalıcı, bulaşıcı bir hastalığı olmamak, görevini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlığı bulunmamak.

d- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 m, kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 m’den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak,

e-Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

f-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına(KPSS) girmiş ve yukarıda belirtilen puan türü itibariyle 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almış olmak.

g-Sadece 10 adet 10.dereceli İtfaiye Eri kadrosuna müracaat edecek adayların en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları tercih edilir.

h-Herhangi bir kamu kurum kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışmış ve çalışıyor olmamak.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Başvurular 11.05.2009 günü saat 08.30’da başlayıp 12.05.2009 günü mesai bitimi sona erecektir. Başvurular Giresun Belediye Başkanlığı Taşbaşı Sosyal Tesislerinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerle ya da niteliklere uygun olmadığı sonradan tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA VERİLECEK BELGELER:

1-Aday tarafından doldurulacak olan başvuru formu (boş başvuru formu örneği kurumdan veya Giresun Belediyesinin www.giresun.bel.tr.internet sitesinden temin edilebilir.)

2-ÖSYM tarafından yapılan 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç belgesinin fotokopisi.(Belgenin aslı başvuru sırasında adayın yanında olacak)

3-T.C.Vatandaşlık No’lu Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

4-Öğrenim durumunu gösterir belgenin onaylı fotokopisi.

5-Sabıka kaydı olmadığına dair beyanı.

6-Askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı.

7-İtfaiye hizmetlerini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu.

8-Boy ve kilo ölçülerini gösterir belge.(Giresun Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünden her adayın ölçülerini gösterir belge temin edilecektir.)

9-2 adet fotoğraf

SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

Başvuru şartlarını taşıyanlardan; KPSS başarı puanına göre en yüksek puanlı adaylardan başlamak üzere, boş kadro sayısının 3 katı kadar sözlü sınavına çağrılacak olup, sınava çağrılacak adayların listesi Belediyemizin www.giresun.bel.tr.internet sitesinden ve ilan panosundan duyurulacaktır.

Sözlü sınava çağrılan adaylar sınav gününden önce 08.06.2009 tarihinde sınava giriş belgelerini İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden şahsen alacaklardır. Adaylar sözlü sınava gelirken nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı bir kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Başvuru şartlarını taşımayan veya sıralamaya giremediği için sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirim yapılmayacaktır.

SINAV TARİHİ VE YERİ:

Sınav tarihi: 09.06.2009

Sınav saati: 08.30

Sınav Yeri: Giresun Belediyesi Taşbaşı Sosyal Tesisleri

NOT: Adaylar sınava gelirken spor ayakkabılarını, eşofmanlarını, sınav giriş kartı ve nüfus cüzdanlarını yanlarında bulunduracaklardır.

SINAV KONULARI:

a)T.C.Anayasası

b)Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi

c)657 Sayılı Devlet memurları Kanunu

d)Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat

e)Genel Kültür

f)Mesleki bilgi ve becerilerine yönelik soru ve uygulamalar.

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:

1-İtfaiye Eri kadrosuna giriş sınavı için başvuran adayların sözlü sınavı, sözlü sınav komisyonunca mülakat şeklinde yapılır. Sözlü sınavda değerlendirme Komisyon başkanı ve üyelerinin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notlar toplamının ortalaması alınarak yapılır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

2-Sözlü sınav komisyonu sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere bu yönetmelikte atama için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir.

3- Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü sınav komisyonu sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınavında başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

4-Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday komisyonca belirlenen sözlü sınav listesindeki başarı sıralamasına göre liste halinde belediye ilan panosunda ve www.giresun.bel.tr.internet sitesinden duyurulur. Ayrıca, sınav sonuçları sınavı kazanan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.

5-Adaylara tebligat yapıldıktan sonra, göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.